Veřejné zakázky

(zákon 137/2006 Sb. ve znění dalších předpisů, vyhl. 230/2012 Sb., vyhl. 231/2012 Sb., vyhl. 232/2012 Sb.)

Příslušnou dokumentací pro všechny stavby je dokumentace pro provádění stavby (DPS), tedy nikoli dokumentace pro stavební povolení (DSP), popř. dokumentace pro ohlášení stavby (DOS).
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Vyhl. 230/2012 Sb. Stanoví, že popis položky musí jednoznačně vymezovat druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky.
Pokud by rozpočtář chtěl zachovat požadavek vyhlášky při použití vlastního systému rozpočtování, pak by popis položky musel být velmi obsáhlý (musel by vymezit, co vše tato položka obsahuje – např. druh a jakost materiálu , manipulaci, způsob měření atd.). Jistě by bylo nutné použít popis o několika větách. K ulehčení práce rozpočtáře slouží t. zv. „cenové soustavy“.
Pokud je rozpočet (soupis prací) vytvořen s použitím cenové soustavy (pro daný soupis prací může být použita vždy jen jedna cenová soustava), pak je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést odkaz na použitou cenovou soustavu a zajistit neomezený dálkový přístup k dokumentaci této cenové soustavy, popřípadě zajistit, aby příslušné části textů nebo plný text této dokumentace byl součástí zadávací dokumentace. Jinými slovy, musí zajistit přístup k informacím o tom, kdy a za jakých kvalitativních a kvantitativních podmínek platí použité položky, což je uvedeno právě v dokumentaci příslušné cenové soustavy. Jednotlivé cenové soustavy se od sebe liší a nelze je v žádném případě kombinovat.
Jednotlivé položky soupisu prací musí, mimo jiné, obsahovat výkaz výměr k uvedenému množství.
Za správnost a úplnost předané dokumentace (včetně soupisu prací) odpovídá zadavatel a obchodními podmínkami není možné tuto odpovědnost přenášet na dodavatele.
Ani v případě, že bude předaná dokumentace kontrolována dodavatelem, nemůže být dotčena odpovědnost zadavatele za správnost předané dokumentace.
Viz „Doporučení MMR k některým otázkám vymezení zadávacích podmínek k veřejným zakázkám na stavební práce“.

 

Strict Standards: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client70/web252/web/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 84

Strict Standards: Non-static method JTable::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client70/web252/web/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 89

Strict Standards: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client70/web252/web/libraries/joomla/database/table.php on line 112