Stavební rozpočty - Estimates (including BoQ - completely in English)

Vypracování soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v souladu s požadavky vyhlášky 230/2012 Sb.

Dále nabízím:

  1. Sestavení kontrolních rozpočtů
  2. Porovnání a vyhodnocení cenových nabídek ve výběrovém řízení
  3. Cenová supervize:
  • kontrola daňových dokladů a soupisů provedených prací
  • evidence změn včetně posouzení cen prací ve změnových listech

 

K vypracování rozpočtů, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb používám Cenovou soustavu ÚRS
URSCS URS

 

 

 

 

 

 

V sekci "ke stažení" najdete trial verzi programu pro Výpočet honoráře za rozpočtářské práce.