Pro drobné stavebníky

Jak ušetřit při stavbě rodinného domu?

Mezi veřejností kolují různé polopravdy a nepravdy.

Např.:

"Ušetřím na projektu. Stačí projektová dokumentace - dokumentace pro stavební povolení (dokumentace pro ohlášení stavby)." V takovéto dokumentaci nejsou řešeny detaily, řešení návazností, kotvení, napojení a ukončení izolací atd. jsou tak ponechány na prováděcí firmě, která by měla použít standardní řešení těchto detailů. Mnohdy se tak však neděje a dochází ke znehodnocení stavby. Příkladem jsou prohřešky prováděcích firem proti pravidlům ETICS při zateplování obvodového pláště. Pokud si necháte zpracovat Projektovou dokumentaci pro provedení stavby, pak by tato měla obsahovat řešení veškerých kritických detailů. Navíc si lze objednat i autorský dozor, a věřte mi, že projektant nepřipustí, aby prováděcí firma znehodnotila jeho projekt.

"Nepotřebuji rozpočet, poptám firmy, ať mi zpracují nabídku na základě projektové dokumentace - tak budu mít vlastně rozpočet zadarmo." Prováděcí firma neobětuje náklady na týdenní práci rozpočtáře, aby zpracoval podrobný a objektivní rozpočet. Vždyť většina firem musí zpracovat 10 či více nabídek, aby z jedné z nich byla realizovaná zakázka. Navíc to, co tato firma předloží, bude vždy zohledňovat právě prováděcí firmu oproti stavebníku. Neexistují pravidla, jimiž by se prováděcí firma musela řídit při zpracování nabídkové ceny. Zato nestranný zkušený rozpočtář zpracuje rozpočet tak, aby obsahoval veškeré práce a dodávky a tento soupis prací a dodávek vyhotoví buď v podrobnostech neumožňující jiný výklad, nebo k tomu použije některou z cenových soustav. Je třeba si uvědomit, že rozpočet stavby by měl být a je nejdůležitější přílohou smlouvy o dílo. A pokud je správně zpracovaný a obsahuje podrobný výkaz výměr, pak je to i silný nástroj pro kontrolu provedených prací - ve správně zpracovaném rozpočtu vč. výkazu výměr bychom např. měli vidět i to, jaký počet příslušných druhů zásuvek se v které místnosti nachází. Pokud dojde na přání stavebníka ke změnám v použitých materiálech (nejčastěji jiný druh obkladů a dlažeb, podlahových krytin atd.), pak je velmi lehké na základě tohoto rozpočtu vypracovat změnový list. Takovýto rozpočet pak pomáhá zajistit serióznost vztahu mezi stavebníkem a dodavatelem.

Takže, jak ušetřit při stavbě rodinného domu?

Kvalitní projektová dokumentace pro provedení stavby a kvalitní rozpočet s výkazem výměr vám jistě ušetří nejen spoustu starostí v průběhu výstavby, ale i mnoho peněz.

 

KONTAKT

Stavební rozpočty

Ateliér Quantum s.r.o.

Ing. Boleslav Kulhavý

Tel.: 604 206 165
Email: info@rozpocty.eu

Bryksova 945/25
198 00 Praha 9

IČ: 061 37 016

DIĎ: CZ06137016

farmakosha.com xxxhub